Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení „Úpravy sportovního hřiště“ - gymnázium Dobruška, Pulická 779
Odesílatel Kateřina Machová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.01.2020 08:48:26
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění zadávacích podmínek č. 1 (Dodatečná informace č.1).


Přílohy
- Dodatečná informace č 1_podepsaná.pdf (266.24 KB)