Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Úpravy sportovního hřiště“ - gymnázium Dobruška, Pulická 779
Odesílatel Monika Jančová
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2020 12:37:50
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
dovolujeme si Vás oslovit s výzvou k podání nabídek v rámci předmětné veřejné zakázky.

S pozdravem
Ing. Monika Jančová
na základě pověření


Přílohy
- Výzva k podání nabídek.pdf (929.34 KB)