Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Architektonická soutěž o návrh „Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka“
Odesílatel Jitka Bučková
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2019 12:52:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna soutěžních podmínek č. 9

Vysvětlení / Doplnění / Změna soutěžních podmínek č. 9


Přílohy
- DI č. 9 EP.pdf (552.82 KB)
- Územně plánovací informace.pdf (393.46 KB)