Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění TDS a BOZP stavební akce Revitalizace stávajících objektů č. p. 24 a 25 Temný Důl na parcele 314/4, k.ú. Temný Důl II
Odesílatel Jan Baše
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2019 13:42:34
Předmět Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace č. 1

Tímto uveřejněním nedochází ke změně lhůty pro podání nabídek.


Přílohy
- 2019_11_21_VZD_01.pdf (348.29 KB)