Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výroba výstavního fundusu
Odesílatel Jana Bláhová
Organizace odesílatele Muzeum východních Čech v Hradci Králové [IČO: 00088382]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.11.2019 15:38:44
Předmět Výzva

Vážení,
dovolujeme si Vás oslovit s výzvou k podání nabídky rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Výroba výstavního fundusu“. Výzva k podání nabídky, včetně všech příloh, je veřejně dostupná na profilu zadavatele (https://zakazky.cenakhk.cz). Prohlídka místa plnění zakázky je dne 11. 11. 2019 v 10:00 hodin v historické budově na adrese Muzea východních Čech v Hradci Králové budova č. p. 465, Eliščino nábřeží, 500 03 Hradec Králové.
Lhůta pro podání písemných nabídek končí dne 20. 11. 2019 v 10:00 hodin.
K výzvě připojuji 5 příloh.