Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Architektonická soutěž o návrh „Sportovní hala pro tělesnou výchovu - Nová Paka“
Odesílatel Jitka Bučková
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.11.2019 13:56:03
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna soutěžních podmínek

Vysvětlení / Doplnění / Změna soutěžních podmínek


Přílohy
- DI č. 1 EP.pdf (634.82 KB)
- k ad 4 vyznačení výstupních dveří.pdf (95.80 KB)