Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávky jednorázového rouškování
Odesílatel Jindřich Vítek
Organizace odesílatele Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. [IČO: 28181662]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.04.2019 14:05:44
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 - 10, vč. změny zadávacích podmínek


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 - 10_signed.pdf (263.99 KB)