Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávky rukavic a jednorázových OOP
Odesílatel Jiří Sál
Organizace odesílatele Domov U Biřičky [IČO: 00579033]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.11.2018 14:52:21
Předmět Výzva

Přijměte jako významný obchodní partner informaci o žádosti o předběžnou tržní konzultaci k budoucí VZMR Dodávky rukavic a jednorázových OOP


Přílohy
- PTK Rukavice a jednorázové OOP.pdf (1.05 MB)