Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – laboratorní stoly
Odesílatel Jakub Kománek
Organizace odesílatele Královéhradecký kraj [IČO: 70889546]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.02.2018 18:25:01
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- příloha č. 6 – ilustrativní obrázek.docx (131.72 KB)
- příloha č. 2 – technická specifikace s položkovým rozpočtem.doc (40.00 KB)
- příloha č. 1 - návrh kupní smlouvy.docx (61.45 KB)
- Vysvětlení zadávacích podmínek č.1.pdf (468.59 KB)