Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Zabezpečení výuky a výcviku řízení motorových vozidel skupiny B a C v autoškole pro žáky školy ve školním roce 2016/2017“
Odesílatel Dana Havranova
Organizace odesílatele Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 [IČO: 75137011]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2016 10:26:18
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážený dodavateli,
v zastoupení zadavatele v rámci veřejné zakázky s názvem: „Zabezpečení výuky a výcviku řízení motorových vozidel skupiny B a C v autoškole pro žáky školy ve školním roce 2016/2017“, vás zadavatel, tj. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166, vybral jako jednoho z dodavatelů, které se rozhodl oslovit k podání nabídky.
V příloze této zprávy vám zasílám kompletní Zadávací dokumentaci, tj. Výzvu k podání nabídek, včetně Příloh č. 1 a č. 4.