Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Detektorová prospekce v rámci drobných archeologických výzkumů AO 8/2024
Odesílatel Linda Tomanová
Organizace odesílatele Muzeum východních Čech v Hradci Králové [IČO: 00088382]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.02.2024 11:07:39
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Z důvodu chybného uvedení místa plnění došlo ke změně parametrů veřejné zakázky a posunutí lhůty pro podání nabídek.
Místem plnění je Královéhradecký kraj.
Nabídky lze podat do 6. 3. 2024 do 11:10 hod.