Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka xerografického papíru A4 - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ
Odesílatel Jindřich Vítek
Organizace odesílatele Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. [IČO: 28181662]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2024 14:40:21
Předmět Výzva k podání nabídek

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna na profilu zadavatele.


Přílohy
- ZD dodávka papíru A4 - OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ.pdf (552.08 KB)