Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Sdělení o záměru uzavřít smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě
mimo režim ZZVZ Zadávání 11.12.2019
Servis a údržba vozidel autoprovozu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.11.2019 11.12.2019 10:00
Sanační a stavební úpravy v 1. a 2. podzemním podlaží - Zpracování projektové dokumentace Galerie moderního umění Hradec Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2019 10.12.2019 09:00
„Pavilon L (gynekologie-porodnice) - stavební úpravy ON Trutnov – PD“
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2019 05.12.2019 09:00
„Modernizace stravovacího provozu ON Trutnov – PD“
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.11.2019 06.12.2019 09:00
„Řešení centrálního příjmu a komplexní navazující infrastruktury v ON Trutnov – PD“
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2019 05.12.2019 09:00
Optimalizace procesů řízení projektů KHK
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.11.2019 05.12.2019 10:00
II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek – část I. (km 14,830 – 15,280)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2019 09.01.2020 09:00
III/5672 Horní Kostelec
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2019 03.01.2020 08:00
II/325 Máslojedy – hranice okresu HK, rekonstrukce komunikace v obci Máslojedy a Vrchovnice
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2019 09.01.2020 08:30
DD Tmavý Důl – služby TDS a BOZP novostavba I. oddělení
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.11.2019 27.11.2019 09:00
„Rekonstrukce strukturované kabeláže v ON Jičín“
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.11.2019 28.11.2019 09:00
Zajištění prohlídek těl zemřelých na území Královéhradeckého kraje mimo zdravotnické zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 08.11.2019 20.11.2019 08:00
Poradenské a vzdělávací centrum Královéhradeckého kraje při PPP v Trutnově – TDS a BOZP
nadlimitní Příjem nabídek 07.11.2019 16.12.2019 09:00
Novostavba depozitáře muzea v Robousích
podlimitní Hodnocení 07.11.2019 06.12.2019 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50  ››