Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybudování předávací stanice dodávky tepla odloučeného pracoviště Brněnská (par.č.st. 204/1) IV.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.08.2019 04.09.2019 09:00
„Pořízení systému pro zpracování materiálů samosprávy a následná technická podpora II“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.08.2019 29.08.2019 10:00
Značení ZCHÚ - přírodní rezervace Vřešťovská bažantnice
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.08.2019 19.08.2019 12:00
Zajištění ochrany obojživelníků na vybraných úsecích silnic Královéhradeckého kraje – zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru II
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.08.2019 19.08.2019 10:00
Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – dodávka elektro
nadlimitní Příjem nabídek 31.07.2019 02.09.2019 10:00
Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu
nadlimitní Příjem nabídek 30.07.2019 30.08.2019 11:00
„II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“
nadlimitní Příjem nabídek 30.07.2019 05.09.2019 11:00
Realizace geodetických prací pro potřeby zajištění vyhlášení zvláště chráněného území přírodní památky Vejsplachy
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.07.2019 06.08.2019 12:00
Opravy pomníků – dvě plastiky lvů
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2019 30.07.2019 09:00
„Interna Nový Bydžov - požárně bezpečnostní řešení, úpravy objektu“
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.07.2019 06.08.2019 10:00
DD Tmavý Důl – strojní vybavení prádelny
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2019 06.08.2019 09:00
„II/318 Častolovice, obchvat - zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru“
nadlimitní Příjem nabídek 11.07.2019 12.09.2019 10:00
Evidenční systém pro sbírky muzejní povahy Královéhradeckého kraje
podlimitní Hodnocení 10.07.2019 31.07.2019 12:00
II/295 Dolní Branná – oprava komunikace v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.07.2019 30.07.2019 13:00
Záměr výstavby zařízení pro zdravotně postižené v Třebechovicích pod Orebem – zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících služeb
VZ malého rozsahu Zadáno 08.07.2019 22.07.2019 09:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50  ››