Profil zadavatele: Královéhradecký kraj

  • Název: Královéhradecký kraj
  • IČO: 70889546
  • Adresa:
    Pivovarské náměstí 1245
    500 03 Hradec Králové
  • Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 60050192
  • Předchozí profil(y) zadavatele: https://vz.kr-kralovehradecky.cz

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – dodávka vybavení – úložné regály“
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2020 03.08.2020 10:00
Odstranění příčin vzniku vlhkostních map u střešních oken a zatékání do spojovacích chodeb v objektu (par.č. st. 1902/1), Hradec Králové II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 30.06.2020 14.07.2020 09:00
Poskytování služeb elektronických komunikací pro Královéhradecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace a ovládané obchodní společnosti - mobilní hlasové služby a související služby a dodávky
nadlimitní Příjem nabídek 30.06.2020 03.08.2020 14:00
Dodávka vozidel pro Královéhradecký kraj pro rok 2020 – Dílčí část 1 Osobní dodávkové vozidlo – OPAKOVÁNÍ
podlimitní Příjem nabídek 17.06.2020 15.07.2020 09:00
Pořízení přenosných vizualizérů
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.06.2020 25.06.2020 14:00
Pořízení propagačních předmětů Královéhradeckého kraje 2020 – 2. část
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2020 23.06.2020 10:00
„Modernizace prádelny – ON Trutnov“ – PD
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2020 25.06.2020 11:00
„Úprava povrchů a technologií 2 porodních a sekčního sálu včetně zázemí (povrchy, rozvody, vzduchotechnika, klimatizace)“ – nemocnice Rychnov nad Kněžnou
podlimitní Příjem nabídek 12.06.2020 07.07.2020 09:00
Výstavba PARKOVIŠTĚ - DOMOV U BIŘIČKY, Hradec Králové zpracování projektové dokumentace II
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.06.2020 24.06.2020 09:00
„Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa – Modernizace a rozšíření komunikační sítě telefonních ústředen“
nadlimitní Příjem nabídek 10.06.2020 13.07.2020 10:00
III/3032 Velké Poříčí – opěrná zeď
nadlimitní Příjem nabídek 05.06.2020 10.07.2020 08:00
Zvýšení ochrany a zabezpečení škol Královéhradeckého kraje - 2020
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2020 16.06.2020 10:00
Úprava datového modelu pro tvorbu Územně analytických podkladů Královéhradeckého kraje
VZ malého rozsahu Hodnocení 26.05.2020 08.06.2020 09:00
III/27947 hr. okr. – Dětenice – oprava objízdné trasy pro II/280
nadlimitní Hodnocení 25.05.2020 26.06.2020 08:00
Domov Dědina, Opočno – Vybudování zařízení pro vertikální přepravu osob (stavební práce)
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.05.2020 05.06.2020 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3 4 5 10 20 30 40  ››