Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - posunutí lhůty do 6. 3. 2018Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pořízení systému pro zpracování materiálů samosprávy a následná technická podpora
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této zakázky je dodání systému pro zpracování materiálů pro jednání rady kraje a zastupitelstva kraje, jeho implementace a následná technická podpora. Systém bude komplexně podporovat procesy spojené s jednáním volených orgánů kraje.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Kontakt: jkomanek@kr-kralovehradecky.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 06.03.2018 10:00
Datum zahájení: 20.02.2018 13:00