Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Prodloužení lhůty pro podání nabídek DI č. 1 do 5. 3. 2018Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě a modernizace odborných učeben zubních techniků – laboratorní stoly
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je dodávka laboratorních stolů a poskytnutí souvisejících služeb. Technická specifikace a obchodní podmínky jsou podrobně vymezeny zadávací dokumentací.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Kontakt: Mgr. Jakub Kománek
jkomanek@kr-kralovehradecky.cz
495817380
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.03.2018 10:00
Datum zahájení: 23.01.2018 14:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):