Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: nejnižší nabídková cena bez DPH
Jednotka:
Popis:
(nepovinné)
Nabídky budou podle hodnotícího kritéria hodnoceny tak, že budou seřazeny podle výše nabídkové ceny od nejnižší po nejvyšší. Jako nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 100 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

4962 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět