Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Most ev.č. 501 – 012 Sedliště
nadlimitní Zadáno 01.02.2016 30.03.2016 09:00
Rekonstrukce vozovky III/30821 Spy – Nové Město nad Metují (Krčín) - zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru – JŘBU
podlimitní Zadáno 01.02.2016 11.02.2016 11:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná – JŘBU IV
nadlimitní Zadáno 01.02.2016 11.02.2016 10:00
II/252 Rekonstrukce opěrných zdí Malá Úpa
nadlimitní Zadáno 28.01.2016 30.03.2016 13:00
Pronájem umělého povrchu hřiště a přetlakové haly
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016 08.02.2016 11:00
Vypracování PD pro vydání stavebního povolení (DSP) + PDPS, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „III/3167 + III/3169 Černá Skála - Potštejn“
VZ malého rozsahu Zadáno 28.01.2016 11.02.2016 09:00
Dodávka a instalace ultrazvukového přístroje pro ON Náchod a.s. nemocnice Broumov
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2016 09.02.2016 09:00
Oblastní nemocnice Náchod a.s., LDN Jaroměř - oprava povrchů sociálních zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 27.01.2016 09.02.2016 08:00
Vypracování PD ve stupni (DSP) + dokumentace (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „III/28526 Borová – Česká Čermná“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 09.02.2016 08:00
Vypracování PD ve stupni (DSP) + (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce „II/298 hranice Královéhradeckého kraje – křiž. se silnicí I/11“
VZ malého rozsahu Zadáno 26.01.2016 09.02.2016 08:00
Galerie moderního umění v Hradci Králové - změna využití bytů na kanceláře
podlimitní Zadáno 14.01.2016 23.02.2016 11:00
Nákup průmyslových hnojiv pro Školní statek Hořice
VZ malého rozsahu Zadáno 14.01.2016 25.01.2016 14:00
Zpracování energetického auditu budov
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2016 22.01.2016 11:00
Zajištění přípravy fyzických osob vhodných stát se pěstouny k přijetí dítěte do rodiny v Královéhradeckém kraji v roce 2016
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2016 20.01.2016 12:00
Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní – JŘBU III
nadlimitní Zadáno 06.01.2016 21.01.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016