Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PP Bělohradská bažantnice (S část)
Odesílatel Radka Zajíčková
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2018 11:47:50
Předmět Výzva

výzva k podání nabídek


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (461.75 KB)