Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení PP Bělohradská bažantnice (J část)
Odesílatel Radka Zajíčková
Organizace odesílatele Centrum investic, rozvoje a inovací [IČO: 71218840]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.02.2018 10:59:20
Předmět Výzva

výzva k podání nabídek


Přílohy
- Výzva k podání nabídky.pdf (453.83 KB)