Veřejná zakázka: Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 9261
Systémové číslo: P23V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.01.2023
Nabídku podat do: 30.01.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Fotovoltaické elektrárny – Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení Studie stavebně technologického řešení a Energetické posouzení pro 12 příspěvkových organizací a akciových společností Královéhradeckého kraje dle přílohy č. 1. této Výzvy. Studie stavebně technologického řešení a energetické posouzení budou sloužit jako podklad pro podání žádosti na podporu výstavby fotovoltaických elektráren z Operačního programu životní prostředí. Součástí předmětu díla je rovněž případné doměření a zakreslení skutečného stavu objektů, zajištění potřebných revizních zpráv (budou-li potřeba) a inženýrská činnost při získávání podkladů potřebných k vyhotovení posouzení. Studie stavebně technologického řešení budou zpracovány včetně rozpočtu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem vč. vyhrazené změny závazku (opční právo) 1.950.000,- Kč bez DPH.

  Předpokládaná hodnota zadávané veřejné zakázky (bez opce) činí 1.500.000,- Kč bez DPH a hodnota vyhrazené změny závazku podle § 100 zákona (opce na další služby) ve výši 450.000,- Kč bez DPH.
  Cena za níže specifikovanou vyhrazenou změnu závazku podle § 100 zákona nebude součástí nabídkové ceny účastníka zadávacího řízení.
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximální možná nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy