Veřejná zakázka: Záložní zdroj chladu pro Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 8548
Systémové číslo: P22V00000354
Datum zahájení: 24.05.2022
Nabídku podat do: 14.06.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Záložní zdroj chladu pro Hvězdárnu a planetárium v Hradci Králové
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmět této zakázky je smíšeného charakteru, spočívá zejména ve vypracování a předání Technické Zprávy, vypracování a předání Projektové dokumentace pro dodávku záložního zdroje chladu včetně zajištění související inženýrské činnosti, dodání záložního zdroje chladu včetně jeho instalace, montáže, naprogramování, napojení do stávajícího systému, kompletního uvedení do provozu a realizace souvisejících stavebních prací, dále je předmětem provedení zkušebního provozu, provádění servisních prohlídek a poskytnutí bezplatného záručního servisu.

Technická kritéria pro dodávku a předmět veřejné zakázky jsou specifikovány ve výzvě, Přílohou č. 3 (Původní projektová dokumentace) a dále v Návrhu smlouvy o dílo (Příloha č. 2).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH
  Celková předpokládaná hodnota plnění v KČ bez DPH je zároveň stanovena jako maximální nabídková cena.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Hradec Králové

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků