Veřejná zakázka: Odstranění nehodové lokality – II/300 Červená Třemešná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 8460
Systémové číslo: P22V00000266
Evidenční číslo zadavatele: 33200
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-018623
Datum zahájení: 12.05.2022
Nabídku podat do: 20.06.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění nehodové lokality – II/300 Červená Třemešná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení Díla „Odstranění nehodové lokality – II/300 Červená Třemešná“.

Jedná se o silnici II/300, která tvoří spojnici mezi Miletínem a Hořicemi. Inkriminovaný úsek je v extravilánu, přibližně 400 m za křižovatkou silnic II/300 a III/3004 ve směru do Hořic. Jedná se o dva protisměrné oblouky. Silnice je dvoupruhová s nejvyšší povolenou rychlosti 50 km/h. Ve směru do Hořic jsou osazeny značky A 2b s dodatkovou tabulkou 2km, A 8, B 20a s hodnotou 50 na jednom sloupku. Ve směru do Miletína je od sjezdu v lese až po stávající propustek na pravé straně osazeno svodidlo, svodidlo je částečně poškozeno.

Byla navržena následující opatření:
• Na propustek doplnit zádržný systém. Před a za propustek bude osazeno silniční svodidlo. Ve směru do Hořic na pravé straně.
• Úprava vegetace ve směrovém oblouku. Budou vykáceny náletové dřeviny na vnitřní straně směrového oblouku ve směru do Hořic. Dojde pouze k pročištěni a nebudou káceny vzrostlé stromy. Po vykácení náletových dřevin dojde ke zlepšení rozhledu.
• Osazení značky Z 3 ve směrovém oblouku. Dojde k osazení značky Z 3 „Vodící tabule“ a to v provedení jedné šipky se žlutozelenou barvou, značka je osazena v obou směrech pro oba oblouky na vnějším směrovém oblouku, na jednom sloupku.
• Osazení značky A 14, plus směrových sloupků Z 11g. Dále budou osazeny odrazky proti zvěři. Před vjezdem do lesa značka A 14 upozorní na možný střet se zvěří.
• Provedení mikrokoberce. Bude položen mikrokoberec na stávající asfaltové vrstvy. Úprava bude provedena v celém úseku včetně jeho prodloužení o cca 100m před začátkem.
Cílem opatření je zlepšit brzdné a protismykové vlastnosti povrchu silnice a umožnit tak účastníkům provozu rychleji a bezpečněji reagovat na neočekávané události a překážky provozu.

Kombinace těchto dílčích opatření se vzájemně doplňují a komplexně reagují na potřeby všech účastníků provozu v řešené lokalitě. Účastníky provozu v této lokalitě jsou zejména řidiči motorových vozidel. Vzhledem k tomu, že se řešená lokalita nachází v extravilánu a není zde veden chodník, tak dopad na chodce v tomto úseku je nerelevantní.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro zadání stavby, stupeň PD DZS, zpracované projekční kanceláří VDI Projekt s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, IČO 288 60 080, zodpovědný projektant Ing. Václav Lexa, datum zpracování 6/2021, číslo zakázky 38/21.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 813 147 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy