Veřejná zakázka: „Projektové práce + autorský dozor na akci: Vybudování urgentního příjmu v ON Jičín II“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 7954
Systémové číslo: P21V00000645
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.10.2021
Nabídku podat do: 26.10.2021 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Projektové práce + autorský dozor na akci: Vybudování urgentního příjmu v ON Jičín II“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem projektových prací je zřízení urgentního a centrálního příjmu II. typu v Oblastní nemocnici Jičín v souladu s platnou legislativou a metodickým pokynem pro zřízení a vedení urgentních příjmů poskytovateli akutní lůžkové péče v ČR. Projektová dokumentace bude vypracována jako soubor dokumentací (dále též jen „PD“), kde výslednou dokumentací bude PD pro provádění stavby. Předmětem plnění bude i kompletní zajištění inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy. V poslední fázi je součástí předmětu i výkon autorského dozoru do doby konečného předání stavby objednateli.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 200 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou.

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj
 • Jičín

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy