Veřejná zakázka: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – zajištění TDS a BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7370
Systémové číslo: P21V00000063
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2021/058
Datum zahájení: 28.01.2021
Nabídku podat do: 11.02.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – zajištění TDS a BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem Snížení energetické náročnosti budovy DM ve Velkém Poříčí – stavební práce.

V rámci stavebních prací dojde ke stavebním úpravám stávajících budov DM ve Velkém Poříčí v rámci snížení energetické náročnosti, tzn. nové střešní krytiny, nové oplechování, žlaby, okapy, svody, výměna oken za plastová, celkové zateplení pláště a rekonstrukce hromosvodu.

Dále je součástí stavebních prací oprava stávajícího zastřešení objektů v areálu školy ve Velkém Poříčí včetně navazujících konstrukcí oplechování, hromosvodu atd. V rámci rekonstrukce dojde k osazení nových okapních žlabů topnými kabely pro jejich temperování v zimních měsících proti jejich zamrzání. Dále je navržen na střešní konstrukci systém zachytávačů sněhu, pro zajištění bezpečného pohybu v okolí objektu a dále směrem do dvora k zajištění přilehlých objektů proti poškození pádu něhu a ledu.

Prohlídka místa plnění se uskuteční 4. 2. 2021 od 10:00 v místě plněni.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 330 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Královéhradecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace
 • IČO: 06668356
 • Poštovní adresa:
  Hostovského 910
  54931 Hronov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-041559

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky