Veřejná zakázka: "DD Lampertice, rekonstrukce a přístavba - PD"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 7056
Systémové číslo: P20V00000658
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 23.09.2020
Nabídku podat do: 18.12.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: "DD Lampertice, rekonstrukce a přístavba - PD"
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektových dokumentací (dále také jen "PD"), vymezených dále ve Smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí zadávacích podmínek, a dále výkon související inženýrské činnosti, spolupráce při přípravě a v průběhu výběru zhotovitele vlastního předmětu této projektové dokumentace a v případě realizace vlastní stavby i výkon autorského dozoru.
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro rekonstrukci a dostavbu ubytovací a provozní budovy Domova důchodců Lampertice, včetně řešení zpevněných ploch a sadových úprav. Předmětem dokumentace je zlepšení ubytovacích podmínek klientů a provozního zázemí pro personál.
Podkladem pro zpracování PD je Studie proveditelnosti - Domov důchodců Lampertice zpracovaná společností ARCHITEP HK s.r.o.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 900 000 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximální možná nabídková cena.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy