Veřejná zakázka: Novostavba depozitáře muzea v Robousích

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6217
Systémové číslo: P19V00000718
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 07.11.2019
Nabídku podat do: 06.12.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Novostavba depozitáře muzea v Robousích
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou stavební práce, spočívající ve výstavbě nového, přízemního nepodsklepeného objektu trvalého charakteru se sedlovou střechou a využitelným podkrovím pro uložení sbírkových předmětů. Součástí je i výstavba garáže pro osobní a dodávkové vozidlo. Zastavěná plocha do 600m2. Nejprve proběhne demolice stávající budovy na pozemku 94/2. Výstavba bude probíhat na pozemcích k.ú. Robousy, parcelní čísla: 94/2, 94/1, 15/3, 16/2. Rozsah stavebních prací a veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby s názvem: „Novostavba depozitáře muzea v Robousích“, zpracovatel Ing. Radek Umlauf, Vinohrady 375, 547 01 Náchod, IČ: 74015044.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 27 332 298 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je zároveň maximálně přípustnou nabídkovou cenou.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky