Veřejná zakázka: Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy – Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 6053
Systémové číslo: P19V00000554
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 05.09.2019
Nabídku podat do: 03.10.2019 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce vily vč. parkové úpravy – Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění jsou stavební práce v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Bohuslavem Říčařem, Skalička 49, Hradec Králové.
Jedná se o stavební úpravy vily č. p. 683 v areálu gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové. Objekt byl postaven ve 20. letech minulého století dle návrhu arch. J. Gočára. Jde o kulturní historickou památku. Záměrem je zachovat v maximální míře původní charakter a vzhled objektu včetně původního materiálového a barevného řešení. Objekt je o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Střecha je stanového tvaru, střešní krytinu tvoří pálená střešní krytina s francouzskými taškami, na hřebenech s prejzami.
Dojde ke změně vnějšího zdiva v části soklu, kdy bude nevhodný obklad nahrazen jiným. Všechny fasádní výplně budou provedeny jako replika původních výplní.
Dispoziční upořádání vstupní haly bude upraveno a budou provedeny dílčí opravy části konstrukcí. Stavební práce spočívají ve výměně okenních a dveřních výplní, podlahových konstrukcí, v rekonstrukci stropů nad 2.NP, výměně střešní krytiny a oplechování. Bude provedena izolace proti vlhkosti. Dále bude provedena rekonstrukce kanalizace, vody, elektro, ÚT a VZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 966 673 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků