Veřejná zakázka: „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 5668
Systémové číslo VZ: P19V00000172
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-007881
Datum zahájení: 08.03.2019
Nabídku podat do: 11.06.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín II“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín“, zpracované společností IM Projekt, spol. s r.o., Náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 427 15 466, 01/2017, pod číslem zakázky: 16-022. Jedná se o nový objekt budovaný v místě původní vrátnice. Je tvořený částí vrátnice a částí lékárny, je navržen na místo stávající vrátnice, která bude zdemolována. Dále se jedná i o úpravu zadního vjezdu a o úpravu stávajícího zděného oplocení.
Veškeré podrobnosti, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr jsou v projektové dokumentaci obsaženy a jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace.
Zdravotnické technologie volně a pevně spojená se stavbou, části instalace a prvků slaboproudu, IT, vnitřním vybavení (interiéru) atd., části, které nejsou předmětem veřejné zakázky, jsou obsahem DPS včetně soupisů stavebních prací z důvodu zejména řešení jednotlivých napojovacích bodů a také proto, aby měli dodavatelé jasnou představu o koncových prvcích, vnitřním vybavení, o zdravotnické technologii atd. Tyto zmíněné části, které nejsou předmětem veřejné zakázky, jsou v soupisech stavebních prací označeny xxxxxxx.
Stavba je členěna na stavební objekty:
SO.01 Provizorní vrátnice
SO.02 Změna vstupu s lékárnou
SO.03 Přeložky a přípojky inženýrských sítí
SO.04 Úprava zadního vjezdu

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 36 310 247 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy