Veřejná zakázka: „Dílčí část 10 – Azylové domy pro matky s dětmi - Královéhradecko“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 5665
Systémové číslo VZ: P19V00000169
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-009105
Datum zahájení: 20.03.2019
Nabídku podat do: 25.04.2019 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Dílčí část 10 – Azylové domy pro matky s dětmi - Královéhradecko“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb azylových domů pro matky s dětmi.
Potřeby Zadavatele, jež mají být touto veřejnou zakázkou řešeny, spočívají zajištění poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi bez přístřeší, a to pobytovou formou v Hradci Králové pro region Hradecko s požadovanou minimální kapacitou 64 lůžek. Realizací předmětu této veřejné zakázky tak mají být uspokojeny specifické potřeby cílové skupiny osob (matky s dětmi bez přístřeší) spočívající v rozvoji kompetencí potřebných pro získání a udržení samostatného bydlení a péče o děti. Cílem veřejné zakázky je zkvalitnění sociálních služeb a zajištění odpovídajících podmínek v oblasti bydlení a stabilizace stavu a umožnění rozvoje sociálních, rodičovských a finančních kompetencí.
Předmět plnění bude realizován v souladu s § 57 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 074 842 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy