Veřejná zakázka: „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín – TDS a BOZP“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 5021
Systémové číslo VZ: P18V00000425
Datum zahájení: 12.06.2018
Nabídku podat do: 25.06.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín – TDS a BOZP“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Změna vstupu s lékárnou do areálu nemocnice Jičín“.
Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován přílohou č. 1 – návrh příkazní smlouvy.
Předmětná stavba je vymezena přílohou č. 2 – Projektová dokumentace stavby.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV
71300000-1 Technicko – inženýrské služby
71251000-2 Architektonické služby a stavební dozor
71317210-8 Poradenství v oblasti bezpečnosti a zdraví

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy