Veřejná zakázka: Izolace - spodní voda PPP Smiřických

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4960
Systémové číslo VZ: P18V00000364
Datum zahájení: 03.05.2018
Nabídku podat do: 21.05.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Izolace - spodní voda PPP Smiřických
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací dle projektové dokumentace zpracované vedoucím projektantem Ing. Jiřím Slánským s datem zpracování 10.12.2017 příloha č. 4. Předmětem díla je provést takové opatření, které by zajistilo odstranění pronikání a vzlínání zemní vlhkosti do suterénního zdiva objektu.
Stavební práce jsou rozděleny do tří etap. Předmětem zakázky je I.etapa, II. a III. etapa nejsou předmětem zakázky, nebudou se realizovat.
V období roku 2018 bude realizována I.etapa, která sestává z:
- odstranění stávajících betonových zpevněných ploch, zábradlí, venkovních terénních schodišť, konstrukce rampy
- odkopání podél objektu v rozsahu dle PD
- provedení vodorovné hydroizolace suterénního obvodového zdiva v rozsahu dle PD
- provedení nové svislé hydroizolace suterénního obvodového zdiva v rozsahu dle PD
- provedení drenážního opatření
- provedení zpevněných ploch z betonové dlažby
- provedení dalších úprav souvisejících s opravou zpevněných ploch a jejich odvodněním

Rozsah stavebních prací je dán slepým položkovým rozpočtem (Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb), který se odkazuje na projektovou dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 132 231 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje
 • IČO: 72049103
 • Poštovní adresa:
  Na Okrouhlíku 1371
  500 02 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 358441

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Na Okrouhlíku 1371
500 02 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy