Veřejná zakázka: Servisní činnost pro archeologický výzkum, dokumentace a zpracování

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4757
Systémové číslo VZ: P18V00000161
Evidenční číslo zadavatele: MVČ/2018/362
Datum zahájení: 07.02.2018
Nabídku podat do: 16.02.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Servisní činnost pro archeologický výzkum, dokumentace a zpracování
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o komplexní zajištění služeb pro archeologický výzkum včetně dokumentace a zpracování.

Zakázka zahrnuje tyto činnosti:
a) terénní výkopové práce (činnost zahrnuje ruční výkopové práce v rámci terénní části archeologického výzkumu)
- předpokládaný objem 1400 hodin při maximální výši 238 000,- Kč bez DPH.

b) koordinační a administrativní činnosti na archeologickém výzkumu (činnost zahrnuje koordinaci terénních pracovníků na ploše archeologického výzkumu a vedení základních administrativních činností v rámci terénní části archeologického výzkumu podle instrukcí odpovědného pracovníka MVČ)
- předpokládaný objem 1000 hodin při maximální výši 300 000,- Kč bez DPH.

c) dokumentační práce (činnost zahrnuje pořizování standardní terénní kresebné a fotografické dokumentace, kresebnou a fotografickou dokumentaci movitých archeologických nálezů, vektorizaci v prostředí AutoCAD, ArcGIS nebo jiného kompatibilního programu a základní úkony s movitými archeologickými nálezy včetně jejich materiálového třídění a primární evidence dle instrukcí odpovědného pracovníka MVČ)
- předpokládaný objem 1000 hodin při maximální výši 250 000,- Kč bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výsledku po podpisu smlouvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 788 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
 • IČO: 00088382
 • Poštovní adresa:
  Eliščino nábřeží 465
  500 01 Hradec Králové
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 239969

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eliščino nábřeží 465
500 01 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky