Veřejná zakázka: III/27932 Markvartice – Rakov – Střevač

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4755
Systémové číslo VZ: P18V00000159
Evidenční číslo zadavatele: 33179, 33170
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-007797
Datum zahájení: 09.03.2018
Nabídku podat do: 18.04.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27932 Markvartice – Rakov – Střevač
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/27932 Markvartice – Rakov – Střevač“.
Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice III/27932, sestávající z dvou samostatných částí (= sekcí). Ve směru staničení začíná 1. část (sekce) v obci Rakov (ZÚ1 km 7,735) a končí na křižovatce s III/28012 před obcí Střevač (KÚ1 km 12,181), 2. část (sekce) začíná v obci Markvartice (ZÚ2 km 5,973) a končí v obci Rakov (KÚ2 km 7,726). Délky částí (sekcí) jsou 4,446 km a 1,753 km, délka celkem 6,199 km.
Provádění stavebních prací dle možností dodavatele za částečné uzavírky pro hloubení příkopů a realizaci sanací nebo úplné uzavírky. Při hloubení příkopů nedojde k záboru sousedních pozemků.
Pokládka obrusné vrstvy je požadována v celé šíři bez středové spáry.

Sekce stavby:
I. sekce: Rakov – Střevač
Šířka asfaltobetonové části vozovky činí průměrně 4,8 m a zůstane zachována dle zaměření příčných řezů. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, dílčí sanace, oprava propustků, výšková úprava obrubníků a vpustí, vodorovné dopravní značení a osazení směrových sloupků.
Členění stavebních objektů:
SO 001 – Všeobecné a předběžné položky
SO 101 – Oprava silnice III/27932
SO 151 – Dopravně inženýrská opatření

II. sekce: Markvartice – Rakov
Šířka asfaltobetonové části vozovky činí průměrně 5,0 m a zůstane zachována dle zaměření příčných řezů. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, dílčí sanace, oprava propustků, výšková úprava obrubníků a vpustí, vodorovné dopravní značení a osazení směrových sloupků.
Členění stavebních objektů:
SO 001 – Všeobecné a předběžné položky
SO 101 – Oprava silnice III/27932
SO 151 – Dopravně inženýrská opatření
Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací stavby – I. sekce: III/27932 Rakov – Střevač (číslo zakázky 1512-17-3), II. sekce: III/27932 Markvartice – Rakov (číslo zakázky 1691-17-3), obě ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., datum zpracování 04/2017 (I. sekce), 02/2018 (II. sekce), zodpovědný projektant Ing. Jan Machek. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 789 124 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy