Veřejná zakázka: III/27932 Markvartice – Rakov – Střevač

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4755
Systémové číslo VZ: P18V00000159
Evidenční číslo zadavatele: 33179, 33170
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-007797
Datum zahájení: 09.03.2018
Nabídku podat do: 18.04.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/27932 Markvartice – Rakov – Střevač
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „III/27932 Markvartice – Rakov – Střevač“.
Jedná se o obnovu asfaltobetonového krytu silnice III/27932, sestávající z dvou samostatných částí (= sekcí). Ve směru staničení začíná 1. část (sekce) v obci Rakov (ZÚ1 km 7,735) a končí na křižovatce s III/28012 před obcí Střevač (KÚ1 km 12,181), 2. část (sekce) začíná v obci Markvartice (ZÚ2 km 5,973) a končí v obci Rakov (KÚ2 km 7,726). Délky částí (sekcí) jsou 4,446 km a 1,753 km, délka celkem 6,199 km.
Provádění stavebních prací dle možností dodavatele za částečné uzavírky pro hloubení příkopů a realizaci sanací nebo úplné uzavírky. Při hloubení příkopů nedojde k záboru sousedních pozemků.
Pokládka obrusné vrstvy je požadována v celé šíři bez středové spáry.

Sekce stavby:
I. sekce: Rakov – Střevač
Šířka asfaltobetonové části vozovky činí průměrně 4,8 m a zůstane zachována dle zaměření příčných řezů. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, dílčí sanace, oprava propustků, výšková úprava obrubníků a vpustí, vodorovné dopravní značení a osazení směrových sloupků.
Členění stavebních objektů:
SO 001 – Všeobecné a předběžné položky
SO 101 – Oprava silnice III/27932
SO 151 – Dopravně inženýrská opatření

II. sekce: Markvartice – Rakov
Šířka asfaltobetonové části vozovky činí průměrně 5,0 m a zůstane zachována dle zaměření příčných řezů. Součástí stavby bude zpevnění krajnic, hloubení příkopů, dílčí sanace, oprava propustků, výšková úprava obrubníků a vpustí, vodorovné dopravní značení a osazení směrových sloupků.
Členění stavebních objektů:
SO 001 – Všeobecné a předběžné položky
SO 101 – Oprava silnice III/27932
SO 151 – Dopravně inženýrská opatření
Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací stavby – I. sekce: III/27932 Rakov – Střevač (číslo zakázky 1512-17-3), II. sekce: III/27932 Markvartice – Rakov (číslo zakázky 1691-17-3), obě ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., datum zpracování 04/2017 (I. sekce), 02/2018 (II. sekce), zodpovědný projektant Ing. Jan Machek. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 31 789 124 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky