Veřejná zakázka: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - TDS a koordinátor BOZP

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka byla zrušena.
DBID: 4740
Systémové číslo VZ: P18V00000144
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-006441
Datum zahájení: 26.02.2018
Nabídku podat do: 06.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov - TDS a koordinátor BOZP
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Revitalizace a zatraktivnění pevnosti Dobrošov – stavební práce“ Dále je předmětem veřejné zakázky zajištění výkonu TDS a BOZP při realizaci AV medií, interiéru, vybavení, restaurátorských prací. Příkazník bude zajišťovat koordinaci dodavatelů nábytku a vybavení a také koordinaci dodavatelů AV techniky. Součástí prací příkazníka bude i kontrola dodaných výrobků (nábytku, vybavení, AV techniky, hardwarových programů) dle projektové dokumentace, provedení zkušebního provozu, předání a odsouhlasení všech potřebných dokladů včetně příslušných zkoušek a revizí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 970 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků