Veřejná zakázka: PR Bažiny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4728
Systémové číslo VZ: P18V00000132
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2018/206
Datum zahájení: 08.03.2018
Nabídku podat do: 21.03.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PR Bažiny
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v pokosení travního porostu ručně či lehkou mechanizací včetně odstranění a odvozu vzniklé biomasy z území přírodní rezervace. Práce budou realizovány na parcelách nebo jejich částech vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku trvalý travní porost případně zahrada, konkrétně na p.p.č. 437, 445/1, 445/2 (část), 447/6, 447/12 (část), 450/5 (část), 450/7 (část), 450/8 (část), 451, 452, 457/1 (část), 457/2 (část), 516/1, 516/4, 447/2, 515/2, 515/4, 516/2, 516/5 (část), 520/2, vše v k.ú. Rovné u Dobrého o celkové výměře 3,13 ha. Vymezení území je zřejmé mapové přílohy. Vzniklá biomasa bude odvezena z území přírodní rezervace Bažiny a jejího ochranného pásma; využití či odstranění biomasy v souladu s platnou legislativou zajistí zhotovitel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 60 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listinné podobě: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, podatelna č. dveří N2.38

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy