Veřejná zakázka: PR Bažiny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4728
Systémové číslo VZ: P18V00000132
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2018/206
Datum zahájení: 08.03.2018
Nabídku podat do: 21.03.2018 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PR Bažiny
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v pokosení travního porostu ručně či lehkou mechanizací včetně odstranění a odvozu vzniklé biomasy z území přírodní rezervace. Práce budou realizovány na parcelách nebo jejich částech vedených v katastru nemovitostí jako druh pozemku trvalý travní porost případně zahrada, konkrétně na p.p.č. 437, 445/1, 445/2 (část), 447/6, 447/12 (část), 450/5 (část), 450/7 (část), 450/8 (část), 451, 452, 457/1 (část), 457/2 (část), 516/1, 516/4, 447/2, 515/2, 515/4, 516/2, 516/5 (část), 520/2, vše v k.ú. Rovné u Dobrého o celkové výměře 3,13 ha. Vymezení území je zřejmé mapové přílohy. Vzniklá biomasa bude odvezena z území přírodní rezervace Bažiny a jejího ochranného pásma; využití či odstranění biomasy v souladu s platnou legislativou zajistí zhotovitel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 60 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listinné podobě: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, podatelna č. dveří N2.38

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky