Veřejná zakázka: PP Byšičky 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4726
Systémové číslo VZ: P18V00000130
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2018/194
Datum zahájení: 02.03.2018
Nabídku podat do: 15.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Byšičky 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení travního porostu slatinných luk a rozrůstajících se rákosin na částech pozemků p.č. 599 a 580 v k.ú. Lukavec u Hořic ve dvou sečích (vymezení prací je zřejmé z mapové přílohy).
V první seči (v době kvetení rákosu tj. zpravidla 15. 06. – 15. 07. 2018) bude provedeno pouze pokosení rákosin rozšiřujících se do luk, a to na okraji kosených pozemků v místě přechodu rákosin do luk a dále i jednotlivé rostliny rákosu v prostoru louky.
Druhou sečí (v termínu od 15. 07. do 31. 08. 2018) po vysemenění zvláště chráněných druhů rostlin bude pokosen travní porost na celých plochách výše uvedených pozemků i se znovuobnovenými porosty rákosin. Kosení bude povedeno křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou. Vzniklá biomasa bude odvezena z území přírodní památky Byšičky 1 a jejího ochranného pásma; využití či odstranění biomasy v souladu s platnou legislativou zajistí zhotovitel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 25 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listinné podobě: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, podatelna č. dveří N2.38

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky