Veřejná zakázka: PP Byšičky 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4726
Systémové číslo VZ: P18V00000130
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2018/194
Datum zahájení: 02.03.2018
Nabídku podat do: 15.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Byšičky 1
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení travního porostu slatinných luk a rozrůstajících se rákosin na částech pozemků p.č. 599 a 580 v k.ú. Lukavec u Hořic ve dvou sečích (vymezení prací je zřejmé z mapové přílohy).
V první seči (v době kvetení rákosu tj. zpravidla 15. 06. – 15. 07. 2018) bude provedeno pouze pokosení rákosin rozšiřujících se do luk, a to na okraji kosených pozemků v místě přechodu rákosin do luk a dále i jednotlivé rostliny rákosu v prostoru louky.
Druhou sečí (v termínu od 15. 07. do 31. 08. 2018) po vysemenění zvláště chráněných druhů rostlin bude pokosen travní porost na celých plochách výše uvedených pozemků i se znovuobnovenými porosty rákosin. Kosení bude povedeno křovinořezem nebo ručně vedenou sekačkou. Vzniklá biomasa bude odvezena z území přírodní památky Byšičky 1 a jejího ochranného pásma; využití či odstranění biomasy v souladu s platnou legislativou zajistí zhotovitel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 25 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listinné podobě: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, podatelna č. dveří N2.38

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy