Veřejná zakázka: PP Zebín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4717
Systémové číslo VZ: P18V00000121
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2018/168
Datum zahájení: 26.02.2018
Nabídku podat do: 09.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Zebín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v zajištění pastvy ovcí a koz a následné pokosení nedopasků ve vymezeném úseku přírodní památky Zebín na části pozemku p. č. 1789/4 v k. ú. Jičín (viz grafické znázornění v příloze smlouvy) po dobu vegetační sezóny, tj. od května do října. Pasená plocha bude zabezpečena elektrickým ohradníkem, aby nedocházelo k úniku zvířat mimo místa určená ke spásání. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků přírodní památky bude ohradník označen výstražnými tabulkami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 52 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
v listinné podobě: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, podatelna č. dveří N2.38

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky