Veřejná zakázka: PP Zebín

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4717
Systémové číslo VZ: P18V00000121
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2018/168
Datum zahájení: 26.02.2018
Nabídku podat do: 09.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Zebín
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v zajištění pastvy ovcí a koz a následné pokosení nedopasků ve vymezeném úseku přírodní památky Zebín na části pozemku p. č. 1789/4 v k. ú. Jičín (viz grafické znázornění v příloze smlouvy) po dobu vegetační sezóny, tj. od května do října. Pasená plocha bude zabezpečena elektrickým ohradníkem, aby nedocházelo k úniku zvířat mimo místa určená ke spásání. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků přírodní památky bude ohradník označen výstražnými tabulkami.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 52 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
v listinné podobě: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, podatelna č. dveří N2.38

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy