Veřejná zakázka: PP Na Plachtě 3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4713
Systémové číslo VZ: P18V00000117
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2018/163
Datum zahájení: 28.02.2018
Nabídku podat do: 12.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Na Plachtě 3
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení travního porostu ve vymezeném úseku přírodní památky Na Plachtě 3. Na pozemku p. č. 942/142 v k. ú. Nový Hradec Králové (plocha č. 1) budou realizovány 2 seče, v první seči budou lehkou mechanizací nebo křovinořezem mozaikovitě koseny jen souvislé plochy expanzivních a invazních rostlin, nebudou koseny trsy krvavce totenu a plochy nízkého květnatého trávníku, výška strniště nejméně 10 cm. Na pozemcích p. č. 897/4, 897/6, 897/11 v k. ú. Nový Hradec Králové (plocha č. 2) bude realizováno jednorázové kosení lehkou mechanizací a křovinořezem s ohledem na výskyt modrásků rodu Maculinea. Na pozemku p. č. 942/43 v k. ú. Nový Hradec Králové (plocha č. 3) bude provedeno jednorázové kosení lehkou mechanizací nebo křovinořezem, výška strniště nejméně 10 cm. Na částech pozemků p. č. 942/228 a 942/151 v k. ú. Nový Hradec Králové (plocha č. 4) bude provedeno jednorázové kosení travních porostů, výška strniště nejméně 10 cm (viz grafické znázornění v příloze této smlouvy). Veškerá vzniklá biomasa bude z přírodní památky odklizena.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 55 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listinné podobě: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, podatelna č. dveří N2.38

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy