Veřejná zakázka: PP Na Plachtě 3

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4713
Systémové číslo VZ: P18V00000117
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2018/163
Datum zahájení: 28.02.2018
Nabídku podat do: 12.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PP Na Plachtě 3
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v kosení travního porostu ve vymezeném úseku přírodní památky Na Plachtě 3. Na pozemku p. č. 942/142 v k. ú. Nový Hradec Králové (plocha č. 1) budou realizovány 2 seče, v první seči budou lehkou mechanizací nebo křovinořezem mozaikovitě koseny jen souvislé plochy expanzivních a invazních rostlin, nebudou koseny trsy krvavce totenu a plochy nízkého květnatého trávníku, výška strniště nejméně 10 cm. Na pozemcích p. č. 897/4, 897/6, 897/11 v k. ú. Nový Hradec Králové (plocha č. 2) bude realizováno jednorázové kosení lehkou mechanizací a křovinořezem s ohledem na výskyt modrásků rodu Maculinea. Na pozemku p. č. 942/43 v k. ú. Nový Hradec Králové (plocha č. 3) bude provedeno jednorázové kosení lehkou mechanizací nebo křovinořezem, výška strniště nejméně 10 cm. Na částech pozemků p. č. 942/228 a 942/151 v k. ú. Nový Hradec Králové (plocha č. 4) bude provedeno jednorázové kosení travních porostů, výška strniště nejméně 10 cm (viz grafické znázornění v příloze této smlouvy). Veškerá vzniklá biomasa bude z přírodní památky odklizena.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 55 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
elektronicky: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)
nebo v listinné podobě: Centrum investic, rozvoje a inovací, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, podatelna č. dveří N2.38

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky