Veřejná zakázka: Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4707
Systémové číslo VZ: P18V00000111
Evidenční číslo zadavatele: CIRI/2018/152
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-006189
Datum zahájení: 22.02.2018
Nabídku podat do: 29.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 - II. etapa, areál Na Jamách“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na stavební akci „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“.

V době zahájení zadávacího řízení této veřejné zakázky zároveň probíhá zadávací řízení na výběr dodavatele předmětných stavebních prací. Předmětem plnění veřejné zakázky dle tohoto ustanovení jsou stavební práce v areálu Na Jamách spočívající v rekonstrukci původního objektu administrativy a dílen, který tvoří části A, B, C. Stavební úpravy budou provedeny v části A a v části B. Rekonstrukce zahrne i modernizaci strojního a přístrojového vybavení v kovárně a dílnách a kompletní úpravu úseku stravování včetně vybavení. Na objekt B navazuje objekt C s krytým průchodem, který bude zastavěn. V objektu C bude rekonstruován pouze prostor kotelny, stavební úpravy ostatních objektů navazujících na část C nejsou součástí tohoto projektu. Stavebně bude kompletně upraven stávající objekt původní vrátnice, který slouží a bude sloužit jako skladový prostor. V areálu Na Jamách se zrekonstruuje areálová komunikace. Nové zpevněné plochy budou navazovat ke vstupům do objektů jak pro pěší, tak pro automobily. Bude osazena konstrukce přístřešku na kola, bude vytvořen prostor na kontejnery. Okolo rekonstruované budovy bude proveden okapový chodník, poškozené travní plochy budou nově zatravněny, někde doplněny vzrostlou zelení. Řešeny budou i veškeré inženýrské sítě v areálu, venkovní osvětlení a dokončí se výměna části oplocení.

Celý název veřejné zakázky:

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na stavební akci „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice - Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

V listinné podobě na adresu sídla zástupce zadavatele:

Podatelna (N2.38)
Centrum investic, rozvoje a inovací
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky