Veřejná zakázka: „Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem – odstranění vlivu působení spodní a povrchové vody na objekt“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4687
Systémové číslo VZ: P18V00000091
Datum zahájení: 27.02.2018
Nabídku podat do: 19.03.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem – odstranění vlivu působení spodní a povrchové vody na objekt“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou opravy a sanační opatření problematických částí objektu Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem.
Jedná se o:
1/ Zvýšení kapacity systému odvodu dešťových vod ze střechy vč. doplnění ohřevu
2/ Oprava a doplnění izolací proti zemní vlhkosti a povrchové vodě, oprava soklu
3/ Kanalizace pro odvodnění svodů, zemních světlíků, drenážní systém a odvodnění
4/ Výměna „anglických dvorků“ a instalace v souladu s technickými požadavky
výrobce, úprava okenních otvorů a výměna výplní
5/ Náhrada původních anglických dvorků pro zajištění odvodů vzduchotechniky
6/ Oprava omítek, obkladů a ostatních kcí v podzemním podlaží poškozených vlhkostí
7/ Oprava podlahové konstrukce podzemních vstupních částí do objektu (obecně)
8/ Doplnění lokálních přístřešků OK + makrolon respektive sklo connex
9/ Oprava dojezdových stěn výtahu za účelem zamezení průsaku spodních vod
10/ Oprava místa napojení přípojky elektro a úprava průchodu do objektu
11/ Provedení nové dešťové kanalizace na východní a jižní straně objektu-
- bude sloužit k odvádění výhradně srážkových odpadních vod a k jejich odvedení na stávající jednotný kanalizační systém Vodovodů a kanalizací Dvůr Králové nad Labem. Profil kanalizace - DN250 a DN200, délka hlavní přípojky DN250 je 164m, boční přípojky v počtu 9 ks profilu DN200 mají délku celkem 59m. Na trase jsou navrženy vodotěsné plastové kanalizační šachty. Potrubí bude hrdlové, těsněné na gumový spoj s velkými nároky na vodotěsnost a odolnost proti nátoku balastních vod. Provoz bude samočinný, gravitační.
Kód CPV: 45000000 – 7 Stavební práce
45233000 - 9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace
45200000 - Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství

Veškeré podrobnosti jsou obsaženy v projektových dokumentacích pro provedení stavby s názvy: Návrh oprav objektu Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem za účelem odstranění vlivu působení spodní a povrchové vody, Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, kterou zpracovala inženýrská a projekční kancelář Planning art s.r.o. (Ing. B. Říčař), Skalička 49, 500 03 Skalice a Dvůr Králové, domov důchodců – dešťová kanalizace, kterou zpracoval Ing. Novotný, vodohospodářská projekční, inženýrská a konzultační kancelář, Trutnov.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 326 428 Kč bez DPH
  Předpokládaná hodnota je 5326428,40 Kč bez DPH.

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky