Veřejná zakázka: “Výměna oken, oprava střechy a fasád na objektu LDN Opočno - Nádražní 521, 517 73 Opočno“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4684
Systémové číslo VZ: P18V00000088
Datum zahájení: 27.02.2018
Nabídku podat do: 16.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: “Výměna oken, oprava střechy a fasád na objektu LDN Opočno - Nádražní 521, 517 73 Opočno“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je výměna oken, oprava střechy, fasády a „zvednutí“ střechy nad vchodem pro příjezd vozidel záchranné služby na objektu LDN v areálu nemocnice v Opočně.
Pozemky dotčené záměrem se nachází v areálu nemocnice Opočno u objektu LDN. Mají pravidelný obdélníkovitý tvar natočený téměř směrem východ – západ a jsou rovinaté.
Pozemky jsou umístěny v zastavěném území.
Dešťové vody z navrženého objektu a okolních zpevněných ploch budou likvidovány stávajícím způsobem. Množství odváděných vod se nemění. Dešťové vody jsou odváděny do kanalizace. Vsakování není vzhledem k omezeným prostorovým možnostem možné.
Stávající objekt je čtyřpodlažní nepodsklepený s valbovou střechou.

Kód CPV:
45000000 – 7 Stavební práce
45233000 – 9 Výstavba, zakládání a povrchové práce pro komunikace

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 051 386 Kč bez DPH
  2.051.385,98 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cenakhk.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky