Veřejná zakázka: Most ev. č. 28434 – 1 Šárovcova Lhota

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 4677
Systémové číslo VZ: P18V00000081
Evidenční číslo zadavatele: 33139
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-006380
Datum zahájení: 26.02.2018
Nabídku podat do: 06.04.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most ev. č. 28434 – 1 Šárovcova Lhota
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Most ev. č. 28434-1 Šárovcova Lhota“.
Jedná se o kompletní rekonstrukci mostu ev. č. 28434-1 přes Chotečský potok. Stávající most bude zdemolován a vybudován nový. Nový most je navržen jako jednopólová rámová konstrukce z železobetonu. Založení je na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Do pilot budou vetknuté rámové stojky z monolitického železobetonu. Hlavní nosná konstrukce se skládá z prefabrikovaných železobetonových nosníků a spřažené monolitické desky, vetknutá v rámovém rohu do konstrukce spodní stavby. Převáděná komunikace je nekategorijní šířky cca 4,0 m, volná šířka vozovky na mostě bude 5,5 m. Římsy jsou navržené monolitické se zábradelním svodidlem o zádržnosti H2, které bude navazovat na předmostí jednostranným svodidlem se zádržností H1 a dlouhými náběhy.
V rámci stavby bude vybudována provizorní lávka pro pěší, provedeno kácení a náhradní výsadba. Oprava navazující silnice III/28434 a oprava objízdné trasy bude provedena ve 2. částech:
• 1. část – úsek od řešené stavby mostu ev. č. 28434 – 1 ke křiž. se silnicí III/28435 v délce 40 m a v šířce 4,5 m,
• 2. část – úsek staničení 0,610 – 1,930 m do obce Svatojánský Újezd v délce 1 320 m v průměrné šířce 5,1 m.
Členění stavebních objektů:
SO 001 – Všeobecné a předběžné položky
SO 181 – Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt)
SO 101 – Dočasné dopravní opatření
SO 151 – Most ev. č. 28434-1
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, PSČ 56601, datum zpracování 09/2014, zodpovědný projektant Ing. Jan Bursa, číslo zakázky 0951 – 14 - 3. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 539 850 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky