Veřejná zakázka: Most ev. č. 28434 – 1 Šárovcova Lhota

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4677
Systémové číslo VZ: P18V00000081
Evidenční číslo zadavatele: 33139
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-006380
Datum zahájení: 26.02.2018
Nabídku podat do: 06.04.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most ev. č. 28434 – 1 Šárovcova Lhota
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Most ev. č. 28434-1 Šárovcova Lhota“.
Jedná se o kompletní rekonstrukci mostu ev. č. 28434-1 přes Chotečský potok. Stávající most bude zdemolován a vybudován nový. Nový most je navržen jako jednopólová rámová konstrukce z železobetonu. Založení je na velkoprůměrových vrtaných pilotách. Do pilot budou vetknuté rámové stojky z monolitického železobetonu. Hlavní nosná konstrukce se skládá z prefabrikovaných železobetonových nosníků a spřažené monolitické desky, vetknutá v rámovém rohu do konstrukce spodní stavby. Převáděná komunikace je nekategorijní šířky cca 4,0 m, volná šířka vozovky na mostě bude 5,5 m. Římsy jsou navržené monolitické se zábradelním svodidlem o zádržnosti H2, které bude navazovat na předmostí jednostranným svodidlem se zádržností H1 a dlouhými náběhy.
V rámci stavby bude vybudována provizorní lávka pro pěší, provedeno kácení a náhradní výsadba. Oprava navazující silnice III/28434 a oprava objízdné trasy bude provedena ve 2. částech:
• 1. část – úsek od řešené stavby mostu ev. č. 28434 – 1 ke křiž. se silnicí III/28435 v délce 40 m a v šířce 4,5 m,
• 2. část – úsek staničení 0,610 – 1,930 m do obce Svatojánský Újezd v délce 1 320 m v průměrné šířce 5,1 m.
Členění stavebních objektů:
SO 001 – Všeobecné a předběžné položky
SO 181 – Opravy objízdných tras (rozpočtový objekt)
SO 101 – Dočasné dopravní opatření
SO 151 – Most ev. č. 28434-1
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni PDPS, zpracované projekční kanceláří MDS projekt s.r.o., Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město, Försterova 175, PSČ 56601, datum zpracování 09/2014, zodpovědný projektant Ing. Jan Bursa, číslo zakázky 0951 – 14 - 3. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 539 850 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy