Veřejná zakázka: Sociální rehabilitace - osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí - Královédvorsko

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4667
Systémové číslo VZ: P18V00000071
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-003248
Datum zahájení: 29.01.2018
Nabídku podat do: 27.02.2018 14:15

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sociální rehabilitace - osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí - Královédvorsko
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění sociálně rehabilitačních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením pro životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností a sociálně znevýhodňující prostředí. Předmětem veřejné zakázky je především zajištění a kontinuita poskytování služeb sociálního charakteru spočívajících v sociální rehabilitaci, jejichž smyslem a účelem je zvýšení integrace těchto osob, rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj kompetencí využívaných ve spojitosti s běžně dostupnými zdroji (hospodaření s finančními prostředky), rozvoj pracovních dovedností. Splněním veřejné zakázky mají být naplněny výše uvedené specifické a konkrétní potřeby cílové skupiny. Zadání veřejné zakázky představuje naplnění povinnosti zadavatele zajistit dostupnost sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje ve smyslu § 95 písm. g) zákona o sociálních službách. Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - řízení pro zadání ve zjednodušeném režimu
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 818 134 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
HOLEC, ZUSKA & Partneři, sdružení advokátů
Palác Anděl, Radlická 1c/3185, 150 00 Praha 5
IČO: 662 31 051, DIČ: CZ 5912220776
Zastoupený: JUDr. Karel Zuska, partner sdružení
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Masopust
e-mail: zakazky@holec-advokati.cz
tel.: +420 296 325 235

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky