Veřejná zakázka: Pamětník – rekonstrukce mostů ev.č. 32722-1 a ev.č. 32722-2

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4653
Systémové číslo VZ: P18V00000057
Evidenční číslo zadavatele: 32857
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-004858
Datum zahájení: 08.02.2018
Nabídku podat do: 26.03.2018 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pamětník – rekonstrukce mostů ev.č. 32722-1 a ev.č. 32722-2
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „Pamětník – rekonstrukce mostů ev.č. 32722-1 a ev.č. 32722-2“.
Jedná se o rekonstrukci mostních objektů ev.č. 32722-1 a ev.č. 32722-2 na silnici III/32722 u obce Pamětník na hranici Královéhradeckého a Středočeského kraje, na kterých je v současné době vyloučen automobilový provoz. Z tohoto důvodu nejsou řešeny objízdné trasy a mosty budou rekonstruovány za kompletní uzavírky včetně pěší dopravy. Dvoupolový most ev.č. 32722-1 převádí komunikaci přes řeku Cidlinu, jednopolový most ev.č 32722-2 přes inundaci. Stávající příhradové ocelové nosné konstrukce budou sneseny a nahrazeny novými konstrukcemi, které budou tvořeny dvěma hlavními příhradovými ocelovými nosníky a mezilehlou mostovkou tvořenou příčníky, podélníky a dubovými mostinami. Na mostech budou osazeny zábradelní výplně a ocelové svodnice. Rozpětí jednotlivých polí je jednotné 20,0 m. Pro výstavbu mostů je navržena technologie postupného výsunu nosných konstrukcí z montážní plošiny. Stávající kamenné spodní stavby mostů zůstanou částečně zachovány a částečně ubourány pro vytvoření nových železobetonových úložných prahů. Nové mosty jsou navrženy na sníženou zatížitelnost - normální 3,5 t a výhradní 9,0 t. Na předpolích mostů bude osazeno trvalé dopravní opatření pro zamezení vjezdu těžkých vozidel. V bezprostřední blízkosti mostů se nevyskytují inženýrské sítě.
Stavba je členěna do dvou stavebních objektů:
SO 201 – Rekonstrukce mostu ev.č. 32722-1 přes Cidlinu
SO 202 – Rekonstrukce mostu ev.č. 32722-2 přes inundaci
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP a PDPS, zpracované projekční kanceláří NOVÁK & PARTNER, s.r.o. Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2, zodpovědný projektant Ing. Ondřej Šabata, datum zpracování 06/2012, číslo zakázky 12-NO03-002. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 407 836 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
50004 Hradec Kráílové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy