Veřejná zakázka: II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4649
Systémové číslo VZ: P18V00000053
Evidenční číslo zadavatele: 36840, 36613
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-004683
Datum zahájení: 07.02.2018
Nabídku podat do: 27.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299 a II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa“.
Zakázka bude realizována společně pro dva objednatele, Královéhradecký Kraj a Město Dvůr Králové nad Labem. Záměrem stavby je rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu silnice II/300 ve Dvoře Králové na výjezdu z města směrem na stávající silnici I/37 a budoucí D11. V absolutním staničení komunikace II/300 jde o úseky km 19,274 – 19,505 a km 19,587 – 20,380. V úseku km 19,505 – 19,587 proběhne souběžně realizovaná stavba „II/300 Dvůr Králové nad Labem – malá okružní křižovatka s II/299“. Součástí stavby jsou rovněž přeložky inženýrských sítí a vyvolané stavební úpravy členěné ve stavebních objektech. Místopisně se stavba týká části ulice Legionářské (od mostu přes Hartský potok), celé ulice Tyršovy a části ulice Krkonošská v křižovatce u čerpací stanice Pap-oil. Malá okružní křižovatka se nachází ve středu rekonstruované silnice II/300 a zasahuje do rozjezdů silnice II/299. Souhrnně se jedná o stavbu dopravní infrastruktury, průjezdní úsek silnice II. třídy a křižovatku. Dle urbanisticko – dopravní funkce ve smyslu ČSN 736110 se jedná o sběrnou komunikaci funkční třídy B v zastavěném území obce (města). Stavba okružní křižovatky je koordinována se stavbou „II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře I. etapa“. Okružní křižovatka je umístěna uprostřed této rekonstruované silnice a proto mají mít společně DIO.
Stavba bude realizována za plné uzavírky. Objízdné trasy budou vedeny po místních komunikacích.
Souběžně se stavbou budou realizovány přeložky sdělovacího vedení a elektrického vedení. Zhotovitel musí koordinovat postup prací se zhotoviteli těchto prací.

Stavba bude provedena podle předaných projektových dokumentací stavby, ve stupni DSP + PDSP:
- II/300 Dvůr Králové nad Labem malá okružní křižovatka s II/299, zpracované projekční kanceláří M-PROJEKCE s.r.o., zodpovědný projektant Ing. A. Mittermayerová, datum zpracování 06/2017, číslo zakázky 17-027-03 (17-027-01);
- II/300 Dvůr Králové nad Labem – Kocbeře – I. etapa, zpracované projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., datum zpracování 7/2017, číslo zakázky O17009, zodpovědný projektant Ing. Jan Fiala.
Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 63 486 455 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy