Veřejná zakázka: II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4648
Systémové číslo VZ: P18V00000052
Evidenční číslo zadavatele: 36525d
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-004679
Datum zahájení: 07.02.2018
Nabídku podat do: 21.03.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/325 Velký Vřešťov – Hostinné, II. etapa“.
Jedná se o rekonstrukci čtyř úseků na II/325, kde jejich celková délka je 4579 m. Úsek č. 1 se nachází mezi obcemi Velký Vřešťov – Sedlec u Lanžova, úsek č. 2 mezi obcemi Sedlec u Lanžova – Miřejov, úsek č. 3 mezi obcemi Doubravice, Velehrádek – Doubravice a úsek č. 7 mezi křižovatkou s I/16 a obcí Hostinné. V rámci stavby dojde k odfrézování asfaltobetonových vrstev, k sanaci konstrukčních vrstev neúnosných krajů vozovky vrstvami ŠD 0/32 2x tl. 200 mm, v případě neúnosné zemní pláně dojde k sanaci aktivní zóny v tl. 500 mm, následuje pokládka tří asfaltobetonových vrstev. Součástí stavby je rekonstrukce odvodňovacích zařízení a odvodnění komunikace, obnova svislého a vodorovného značení.
Stavba bude prováděna za úplné uzavírky.

Veřejná zakázka se skládá ze čtyř sekcí (nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona):
I. sekce – úsek 1: SO 001.1 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 101.1 Hospodářské sjezdy
SO 101.2 Údržbové práce
SO 101 Rekonstrukce km 11,630 – 12,605
SO 181 Dopravně inženýrské opatření km 11,630 – 12,605
II. sekce – úsek 2: SO 001.2 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 102.1 Hospodářské sjezdy
SO 102.2 Údržbové práce
SO 102 Rekonstrukce km 13,110 – 13,900
SO 182 Dopravně inženýrské opatření km 13,110 – 13,900
III. sekce – úsek 3: SO 001.3 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 103.1 Hospodářské sjezdy
SO 103.2 Údržbové práce
SO 103 Rekonstrukce km 15,820 – 16,930
SO 183 Dopravně inženýrské opatření km 15,820 – 16,930
IV. sekce – úsek 7: SO 001.7 Vedlejší rozpočtové náklady
SO 107.1 Hospodářské sjezdy
SO 107.2 Údržbové práce
SO 107 Rekonstrukce km 35,757 – 37,461
SO 187 Dopravně inženýrské opatření km 35,757 – 37,461

Veškeré dokumenty a doklady (např. RDS, geometrický plán, skutečné provedení, zkoušky atd.) budou předávány po jednotlivých sekcích. Každý úsek bude veden samostatně, včetně dokladové části, po dokončení budou úseky předány rovněž samostatně.
Současně lze provádět úseky SO 101 a SO 103 nebo SO 102 a SO 103. Realizaci objektů SO 101 a SO 102 nelze z důvodu dopravní obslužnosti obce provádět současně, zhotovitel navrhne jejich pořadí provádění. Dokončení jednotlivých úseků bude odlišné s ohledem na objem prací. Zhotovitel předloží v nabídce jednotlivé harmonogramy pro každý úsek samostatně, s cílem co nejvíce zkrátit dobu výstavby.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří M-PROJEKCE s.r.o., datum zpracování 10/2017, číslo zakázky 16-1-040, zodpovědný projektant D. Paulus, DiS. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 58 051 939 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy