Veřejná zakázka: Oprava střechy, výměna střešní krytiny Střední školy řemeslné v Jaroměři

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 4647
Systémové číslo VZ: P18V00000051
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.02.2018
Nabídku podat do: 22.02.2018 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava střechy, výměna střešní krytiny Střední školy řemeslné v Jaroměři
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je rekonstrukce poškozené a v detailech netěsné střechy, a to výměna krytiny za novou taškovou, provedení oprav všech nadstřešních zděných zdobných prvků štítů vikýřů a výměna oplechování. Úpravy budou prováděny od úrovně zdobné římsy výše.

Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Charakter stavby:
- Demontáž stávající krytiny,
- Oprava poškozené části krovu,
- Oprava zděných konstrukcí nad úrovní krytiny (atikové zdi, štíty, komíny),
- Nová krytina,
- Nové oplechování,
- Oprava oken ve vikýřích,
- Nové nátěry nad rovinou podokapových říms.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
 • IČO: 00087815
 • Poštovní adresa:
  Studničkova 260
  551 01 Jaroměř
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 342841

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Studničkova 260
551 01 Jaroměř
(osobně k rukám paní Lidmily Zouharové, ekonomický úsek)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky