Veřejná zakázka: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část III. – II/325 Bílá Třemešná – Mostek – I. etapa – Bílá Třemešná

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4633
Systémové číslo VZ: P18V00000037
Evidenční číslo zadavatele: 36525d
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-003918
Datum zahájení: 31.01.2018
Nabídku podat do: 12.03.2018 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část III. – II/325 Bílá Třemešná – Mostek – I. etapa – Bílá Třemešná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/325 Chlum – Velký Vřešťov – Mostek, část III. – II/325 Bílá Třemešná – Mostek – I. etapa – Bílá Třemešná“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/325 v jejím průjezdním úseku v obci Bílá Třemešná.
Staničení komunikace II/325 je v km 22,197-23,834.
Součástí stavby je rekonstrukce komunikace, kde se jedná o recyklaci podkladních vrstev na místě za studena v tl. 180 mm a pokládce vrstev ACO 11+ tl. 40 mm, ACP 16+ tl. 80 mm. Dále se jedná o úpravu místních a účelových komunikací, úpravu chodníků a sjezdů a odvodnění komunikace.
Stávající dopravní značení bude vyměněno a doplněno.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky.
Realizace díla bude prováděna postupně po etapách – jednotlivých objektech. Jednotlivé etapy realizace musí být odsouhlaseny dotčenými orgány (včetně obce) z hlediska dopatření pro objízdné trasy a dopravní obslužnost obyvatel.

Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o., datum zpracování 8/2017, číslo zakázky O16056, zodpovědný projektant Ing. Jan Fiala. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 34 342 086 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Královéhradecký kraj
 • IČO: 70889546
 • Poštovní adresa:
  Pivovarské náměstí 1245
  500 03 Hradec Králové
 • Název odboru: odbor investic
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050192

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy