Veřejná zakázka: Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 4625
Systémové číslo VZ: P18V00000029
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-024772
Datum zahájení: 17.01.2018
Nabídku podat do: 26.03.2018 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pořízení a instalace magnetické rezonance včetně stavebních úprav pro Oblastní nemocnici Náchod a.s.
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je: a) Dodávka zobrazovacího systému magnetické rezonance, včetně příslušenství, všech činností spojených s uvedením zařízení do provozu a poskytování bezplatného komplexního záručního servisního zabezpečení po dobu 24 měsíců. b) Zajištění a realizace stavebních úprav pracoviště magnetické rezonance, včetně mobiliáře dle projektové dokumentace pro provedení stavby. c) Poskytování pozáručního servisu, a to za podmínek vymezených v návrhu Smlouvy o dílo - servisní smlouvě, která jako Příloha č. 6 tvoří nedílnou součást těchto zadávacích podmínek. k uvedenému zadavatel pro úplnost dodává, že finanční náklady pozáručního servisu po dobu 7 let budou hrazeny z rozpočtu zadavatele, resp. v rámci předmětného řízení se jedná o neuznatelné náklady z hlediska poskytnuté dotace. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bud 5 Tech. podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, který tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Bližší specifikace v ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 51 016 529 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Oblastní nemocnice Náchod a.s.
 • IČO: 26000202
 • Poštovní adresa:
  Purkyňova 446
  547 69 Náchod
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 483601

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Purkyňova 446
547 69 Náchod

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy